logo


Stiftelsen gatemagaZinet er et talerør for vanskeligstilte og rusavhengige. Stiftelsen gatemagaZinet jobber akivt for økt verdighet og medmenneskelig gjensidig forståelse.

I tillegg til at selgere har en verdig jobb og tjener legale penger, er sosialiseringen som et magasinsalg medfører, noe av det viktigste i inkludering i et samfunn. Som arbeidsgiver ser vi at våre selgere får økt selvrespekt, selvinnsikt, håpet – og drømmen om en hverdag som er en smule bedre enn dagen i dag.
Rett og slett – at drømmen våges å drømmes.

Selgerne kjøper et magasin for 25 kroner, selger det i gata for 50 kroner, differansen er lønna. Våre selgere jobber aktivt ute i gata for å selge flest mulig av vårt nye magasin.
Ta godt i mot våre selgere, som alle har ID-kort: gatemagaZinet

Vil du bidra økonomisk:
gatemagaZinet
gavekonto: 6105 06 83752

Har du spørsmål eller gode ideer om vår distribusjon, kontakt:
Distribusjonsansvarlig Camilla Lykke Torp,
90536694, camilla@gatemagazinet.no

gatemagaZinet
er også på Facebook:

http://www.facebook.com/gatemagaZinetRedaktør/daglig leder: Mona Eieland,
93446584, mona@gatemagazinet.no

Kom gjerne innom i Storgata 20 - 1607 Fredrikstad
Mandag - lørdag. 10.00 - 15.00

Utgiver:
Stiftelsen gatemagaZinet
Org.nr. 999 550 304
Redaktør: Mona Eieland

www.gatemagaZinet.no

Husk at gatemagaZinet skrives med Z. Så gatemagasinet er gatemagaZinet